Công cụ này hiện đang được phát triển và chia sẻ trên Github.
Trang này đã không còn nhận được cập nhật và sửa lỗi. Vui lòng truy cập de4js để sử dụng phiên bản mới, tốt hơn.

Giải mã JavaScript

Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!